Nieuws uit Elsene

  • Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar zaterdag was het zover: de eerste Italiaanse avond van Open Vld afdeling Elsene.
  • Beste Liberale vrienden, Wij herinneren u heel graag aan dat nu zaterdag 20 april Open Vld Elsene haar eerste Italiaanse avond organiseert.
  • Voor de eerste keer zullen drie Open Vld kandidaten de lijst van de MR vervoegen in Elsene!
  • blauwe kaart Elsene
    In alle Brusselse gemeenten zal de "Atlas Bruxellensis" verdeeld worden. Het Brussels hoofdstedelijk Gewest, lappendeken van 19 gemeenten, kan je op verschillende manieren bekijken. Als dicht bevolkte woon- of werkplaats, als cultuurhistorische trekpleister voor toeristen, of als winkelstad voor shoppers. Sommigen beleven Brussel, hoofdstad van Europa, als internationaal knooppunt vol groeipotentieel, anderen als ‘een probleem’. En het is onmiskenbaar zo dat het in de anonimiteit van de grootstad is dat armoede en samenlevingsproblemen de kop opsteken. Al deze invalshoeken maken onze hoofdstad erg veelzijdig; een bron van gemengde gevoelens. Maar voor ons bovenal een bakermat van toekomstgerichte ideeën. Dat is ook het uitgangspunt van onze Atlas. Met deze Atlas vol kaarten, initiatieven en realisaties wil Open Vld haar visie geven op de toekomst van het Gewest. En u zal, tussen de kaarten en foto’s door, wellicht ook leuke weetjes ontdekken over onze eigen gemeente.